dore-dokkum > home

Een kerk die vragen stelt

De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum werd opgericht in 1798. Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de Doopsgezinde als de Remonstrantse Broederschap. Als gemeenschap maar ook als individuen geven wij zelf vorm aan ons geloof. Wij kennen dan ook geen leerregels of dogma’s. Niemand kan anderen voorschrijven hoe te denken over God en wat zij moeten of mogen geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst. U bent van harte welkom bij al onze activiteiten. 
 
 
Volgende dienst(en)
2 juli 2017, 09:30 uur
Voorganger: I. van der Ploeg
Waar: kerkgebouw Legeweg
Bijzonderheden:
Na de dienst koffiedrinken

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>> 
 

 

 

 
 

Uitgelicht

VCG Dokkum: fair trade kerk
De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum heeft het fair trade certificaat behaald en mag zich nu fair trade gemeente noemen. De gemeente laat weten blij te zijn met de toekenning en de fair trade gedachte zowel binnen als buiten de kerk uit te zullen dragen. Lees meer >>

Actueel

Snoeren in lieflijke dreven
Snoeren in lieflijke dreven Een poosje geleden verschenen in een uitzending van ‘Hjoed’, het journaal van Omrop Fryslân, Sjoerd Feitsma (PvdA), wethouder van financiën in de gemeente Leeuwarden en Sietske Poepjes (CDA), gedeputeerde voor cultuur van de provincie Fryslân. Als zulke belangrijke mensen tegelijkertijd op het scherm verschijnen gaat het over geld en … Leeuwarden als culturele hoofdstad in het jaar des Heren 2018. Mijn veronderstelling klopte. Het ging over geld, heel veel geld voor de ‘eleven fountains’ en de ‘legacy’. De wat? Had ik een verkeerde zender gekozen? Was ik bij de BBC (Omrop Ingelân) terechtgekomen? Ineens begreep ik dat het taalgebruik van de twee Friese politici een soort mengelmoes was, het zogenaamde Frengels. Het ging over de elf fonteinen, ontworpen door buitenlandse kunstenaars, en ja, dat kost een paar centen. En met ‘legacy’ bedoelden ze de erfenis, de opbrengst van de culturele hoofdstad na 2018. Dan komen er nog steeds duizenden en duizenden toeristen naar Leeuwarden en omstreken. Dan stroomt het geld in grote hoeveelheden binnen. Een vroegere buurvrouw zei in zulke gevallen: ‘Wie dat gelooft heeft een kalf in het hoofd.’   Een paar uur later hoorde ik, in mijn hoofd, de stem van een Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Ik weet nog precies waar ik hem hoorde spreken en wat hij zei. Het was in september 1975, bij Tjerkwert, een dorp ten zuiden van Bolsward. De vertegenwoordiger van Zuid-Afrika zou worden overgeplaatst naar een andere post en ter gelegenheid van zijn vertrek  werd hij geïnterviewd door  NCRV-radio. De journaliste vroeg hoe het hem in Nederland bevallen was. Even later klonken de volgende woorden: ‘De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen …’. Er was geen twijfel mogelijk; de ambassadeur citeerde uit de Statenvertaling van 1637, vast en zeker een psalm. Maar welke? Voor een met de vertaling van 1637 opgegroeid persoon is het vervelend om te moeten constateren dat hij niet meteen kan zeggen om welke psalm het gaat.       Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Ter inspiratie
Ter inspiratie. Al enige tijd roepen we in het onderwijs: “je hoeft het niet te leren, als je het maar kunt vinden!” We doelen dan op het feit dat alle informatie wel te vinden zou zijn op internet. Google het maar even.  Google is een programma op internet die jou de informatie geeft die je zoekt, een zoekwoord is dan al genoeg. Bijzonder, zelfs als je je eigen naam in typt, verteld Google wie je bent en waar men jou kan vinden.  Als ik DORE Dokkum vraag krijg ik 6080 zoekresultaten en dat wel in 0,35 seconden. Wat een informatie!     Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl