dore-dokkum > home

Een kerk die vragen stelt

De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum werd opgericht in 1798. Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de Doopsgezinde als de Remonstrantse Broederschap. Als gemeenschap maar ook als individuen geven wij zelf vorm aan ons geloof. Wij kennen dan ook geen leerregels of dogma’s. Niemand kan anderen voorschrijven hoe te denken over God en wat zij moeten of mogen geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst. U bent van harte welkom bij al onze activiteiten.                                                                                   


 
 
Volgende dienst(en)
25 november 2018, 10:00 uur
Voorganger: Mevr. I. van der Ploeg
Waar: Legeweg 14 Dokkum
Bijzonderheden:
na de dienst koffiedrinken

Naar overzicht diensten >> 

Agenda


 

 

 


 
 
 

Uitgelicht

Admiraliteitsdagen 2018 Admiraliteitsdagen 2018
Zondag 9 sept. 2018 was er een
gezamelijke kerkdienst op
de Vleesmarkt.
Het thema was
SAMEN BOUWEN.
Ook ons kerkje werd op handen gedragen 
op handen gedragen

Actueel

Nieuwsbrief nr 23 | november 2018

Nieuwsbrief nr 23 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 22 | november 2018

Nieuwsbrief nr 22 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


ter inspiratie
Ter inspiratie   De Bijbel - dat dikke boek met zoveel verschillende verhalen - is een mooi boek. Maar in dat mooie boek staan ook dingen waarbij we onze wenkbrauwen fronsen en ons afvragen: wat moeten we daarmee? Eigenlijk zou je sommige stukken er maar het liefst uit willen scheuren. Maar ik ben bang dat we dan maar een heel dun boekje overhouden. En dat we dan alleen willen lezen wat ons zelf het beste uitkomt, of aandacht hebben voor datgene wat onze vooroordelen bevestigt. Over vooroordelen gesproken: ik herinner me een TV-uitzending waarin mensen werden geconfronteerd met uitspraken die werden voorgelezen uit een boek dat het uiterlijk had van een Kor’an. Uitspraken als : ‘De goddelozen worden omver geworpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen houdt stand.’ En: ‘Zou ik niet haten wie U haten, niet verachten wie tegen U opstaan’. Of: ‘Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af.’ Vreselijke uitspraken, toch? En de mensen die werden benaderd, hadden zoiets van: zie je wel, wat een verschrikkelijke wrede godsdienst, die Islam. Maar deze zinnen kwamen helemaal niet uit de Kor’an, maar uit de Bijbel. (Spreuken 12:7; Psalm 139:21; Marcus 9:43) Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl