Agenda

28 januari 2018, 09:30 uur

Worldfellowship Sunday

Wirdumerdijk Leeuwarden

Vanaf 9.30 is er inloop met koffie en thee, om 
10.30 uur begint de dienst met een aantal  Friese liederen, gezongen door Leny Dijkstra-de Vries uit hun nieuwe programma voor CH2018. 
Tussen de middag wordt een lunch verzorgd door koster Appie en zijn team.

Daarna is er een cultureel programma in- en buiten de vermaning met een tweetal workshops, een Doopsgezinde stadswandeling en een mogelijkheid tot museumbezoek (bijvoorbeeld naar een Mata Hari tentoonstelling om de hoek).

Vanaf 14.30 uur is er thee en verzamelen aan de Wirdumerdijk.

Vervolgens om 15.00 uur een afsluitende vesper o.l.v. Tjitske Hiemstra.

De gehele dag is er een programma voor kinderen en ook jeugd (12 – tot ongeveer 20 jaar) wordt gevraagd om mee te doen aan deze dag!

Vraag voor potentiele, jeugdige deelnemers aan de MERK (de Europese Conferentie): vorm een team van assistenten voor onze koster Appie Vellinga. Het FDS bestuur wil dit assisteren van onze koster belonen met een bedrag van 50 euro, bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan deze MERK van 10 t.m. 13 mei in Frankrijk. Het meehelpen op zondag 28 januari is van 9.00 – 16.00 uur. Opgeven hiervoor bij Roelof Akse: renl.akse@upcmail.nl

 

Kortom tijdens dit openingsweekend van Culturele Hoofdstad 2018 verzamelen Friese Menniste gemeentes zich in Leeuwarden om wereldwijde verbondenheid te vieren!

U kunt zich opgeven voor deze dag via: frieslandfds@gmail.com
Graag hierbij de leeftijden van de kinderen vermelden.

Tot ziens! Oan Tsjen!

Namens het bestuur van FDS,

Roelof Akse

 

Een gedeelte van de brief die we eind 2017 ontvingen:

 

Lieve broeders en zusters, groeten uit Colombia!

Met grote vreugde delen wij de materialen voor de World Fellowship Sunday (WFS) met u allen. Ieder jaar sporen wij doperse gemeenten over de hele wereld aan om met een gemeenschappelijk thema te werken in de kerkdienst op de zondag rond 21 januari. Op die dag werd in 1525 de eerste volwassene gedoopt, in Zurich, Zwitserland.

De WFS is een gelegenheid onze geloofsgemeenschappen eraan te herinneren dat wij allen deel uitmaken van het ene lichaam dat uit vele stammen, talen en naties bestaat.

Ieder jaar bereiden verschillende kerken die deel uitmaken van onze wereldwijde gemeenschap materiaal voor dat gebruikt kan worden op de WFS. Op basis van het feit dat de doperse vernieuwingsbeweging van de zestiende eeuw van binnenuit door de Geest werd gevormd, hebben Afrikaanse kerken voor januari 2018 materiaal voorbereid met het thema ‘Heilige Geest die ons transformeert’. Het is door de werking van de Heilige Geest dat wij christenen, in Afrika en over de hele wereld, ondanks overweldigende uitdagingen vol hoop kunnen volharden.

Collectes die op deze zondag gehouden worden en met MWC gedeeld, dragen bij aan de Fair Share-contributies van iedere kerk en helpen ervoor te zorgen dat onze wereldwijde gemeenschap een voorbode van het koninkrijk van God te midden van onze samenleving kan blijven.

Genade en vrede,

César García,  Algemeen Secretaris MWC


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl