dore-dokkum > home

Een kerk die vragen stelt

De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum werd opgericht in 1798. Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de Doopsgezinde als de Remonstrantse Broederschap. Als gemeenschap maar ook als individuen geven wij zelf vorm aan ons geloof. Wij kennen dan ook geen leerregels of dogma’s. Niemand kan anderen voorschrijven hoe te denken over God en wat zij moeten of mogen geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst. U bent van harte welkom bij al onze activiteiten.                                                                                   


 
 
Volgende dienst(en)
17 februari 2019, 10:00 uur
Voorganger: drs. Janneke Kerkhof-de Vries
Waar: kerkgebouw Legeweg
Bijzonderheden:
koffiedrinken na de dienst

Naar overzicht diensten >> 

Agenda


 

 

 


 
 
 

Uitgelicht

Admiraliteitsdagen 2018 Admiraliteitsdagen 2018
Zondag 9 sept. 2018 was er een
gezamelijke kerkdienst op
de Vleesmarkt.
Het thema was
SAMEN BOUWEN.
Ook ons kerkje werd op handen gedragen 
op handen gedragen

Actueel

Zit er nog rek in (kerkgebouw Legeweg Dokkum)


Nieuwsbrief nr 3 | januari 2019

Nieuwsbrief nr 3 | januari 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Een goed gesprek
  Ergert u zich wel eens, wanneer mensen  voortdurend met hun mobiele telefoon bezig zijn? Het zijn fantastische apparaatjes, dat moet ik toegeven, maar soms denk ik: spreken we nog wel met elkaar? Is er nog wel ruimte voor goede gesprekken Of vraagt een goed gesprek te veel, want je moet wel op vragen van mensen ingaan of je wordt door de ander aan het denken gezet. Stel dat iemand met je wil spreken over de vraag wat je belangrijk vindt in het leven. Een vanzelfsprekend antwoord is, dat we geen armoede lijden, gezond zijn en dat er geen sprake is van oorlog en geweld. Maar het leven wordt pas de moeite waard, als we respectvol met elkaar omgaan en ook als dat grote woord liefde een rol gaat spelen.   Helaas is nu juist het gesprek, dat in ons moderne leven steeds meer onder druk is komen te staan. We zijn door de opkomst van de computer, de laptops, de IPhones het schrijven gaan verleren. Gaan wij, na het stram worden van ons handschrift door het vele tikken, nu ook de kunst van het gesprek verliezen? Wordt een rustig, ononderbroken gesprek, iets van vroeger, net zoals een brief, een langspeelplaat en een boek? Leuk, maar niet meer van deze tijd, het kost teveel tijd, het vraagt om rust en die hebben we niet meer…   Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 2 | januari 2019

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl