dore-dokkum > home

Een kerk die vragen stelt

De Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum werd opgericht in 1798. Wij zijn een gecombineerde gemeente, aangesloten bij zowel de Doopsgezinde als de Remonstrantse Broederschap. Als gemeenschap maar ook als individuen geven wij zelf vorm aan ons geloof. Wij kennen dan ook geen leerregels of dogma’s. Niemand kan anderen voorschrijven hoe te denken over God en wat zij moeten of mogen geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst. U bent van harte welkom bij al onze activiteiten.

 

 

 

Volgende dienst(en)

Kerkdienst

4 juni 2023, 10:00 uur
Voorganger: dhr. Oane. Dijkstra
Waar: Legeweg 14 Dokkum
Organist: Piet de Jong
Bijzonderheden:
Er is koffiedrinken na de dienst

Naar overzicht diensten >> 

Uitgelicht


Actueel

Ter inspiratie
Ter inspiratie 
De hovenier – Pastor Ietsje de Boer
Lezen: Johannes 20: 1-18  
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.
  Lees meer >>
Ter inspiratie
Levend water – Pastor Ietsje de Boer
40 dagentijd
Lezingen: Johannes 4: 5 -26 ‘Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.’
Jezus is moe en vraagt aan de Samaritaanse vrouw om hem te drinken te geven. De onoverbrugbare tegenstelling tussen de Samaritanen en de joden doet haar in eerste instantie vragen…’Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen?’
Daar, bij de waterput, is de symbolische betekenis sterk aan wezig. Water betekent immers leven, maar daarnaast is de waterput in de bijbel vaak ook de plaats van ontmoeting en betekenis.
Het water wat daar geschonken wordt is anders dan de waterbron die in de oude teksten bedoeld worden. Daar staat de waterput symbool voor de wet, een eeuwige bron van leven. En toch wordt er geen water uit deze diepe put naar boven gehaald.
Want niet de stenen put is belangrijk, maar Jezus, de meest waardevolle put, de bron van levend water. Dit verhaal past ook prachtig in de 40 dagen tijd, vastentijd. Er is sprake van water en voedsel in dit bijbelgedeelte, maar niemand eet of drinkt. Het relativeren van eten en drinken wordt prachtig weergegeven door een simpele actie van de Samaritaanse vrouw: ze laat haar kruik staan.
Zo blijkt Jezus het levend water te zijn voor alle mensen.  Meditatieve tekst (Magreet Klokke) Een Samaritaanse vrouw 
gaat op het warmste moment van de dag
naar de bron om water te putten.
Iedereen mijdt de hitte,
ze gaat ervan uit dat ze niemand zal tegenkomen.
Dat wil ze ook niet,
de mensen zien haar toch niet staan.
Zij heeft een ander geloof
en bovendien is zij een vrouw met een verleden…
Maar dan ziet ze Jezus bij de bron. Lees meer >>
Ontmoeting met gevolgen

Ontmoeting met gevolgen
Zondag 26 februari wordt het toneelstuk “ontmoeting met gevolgen” opgevoerd om 15.00 uur in
de Do/Re kerk, Legeweg 14 in Dokkum. Collecte na afloop en koffie/thee en tijd voor ontmoeting.

Lees meer >>

Groene kerk
 
 

 

 

     
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl