dore-dokkum > column.php?nr=32380&stuurdoor

Column


In het land van melk en honing

In het land van melk en honing.

 

Het land van melk en honing is het land waar het goed en voorspoedig leven is.  Zo leerde ik dat op de lagere school. Het was een land waar de agrarische mogelijkheden groot waren en tijdens de Godsdienstlessen werd er een link gelegd naar de verspieders die aan Mozes beschreven hoe “het” land er uit zag. We moesten dan vooral niet denken dat de weiden net zo groen waren als rondom ons dorp, de schapen en koeien waren “bonkig” maar zorgden er wel voor dat er voor iedereen voldoende melk was.

De honing zat niet in een potje maar in het veld, achter of tussen de rotsen vond je er wilde honinggraten. Voor ons als kinderen onvoorstelbaar; wij kwamen niet verder dan beertje Winny de Poeh die met een stok honing haalde uit een ovale bijennest en dan vaak afschuwelijk geprikt werd!

In ons land waar het goed en voorspoedig leven is maken we ons  druk om de melk en …. inmiddels ook om de honing. De honingbij komt al voor in de vroegste boeken van onze geschiedenis.  We weten dat de honingbij zo’n 80% van onze gewassen en wilde planten bestuift. Het zijn hun bestuivingsactiviteiten die er voor zorgen dat we beschikken over de diversiteit aan voedingsmiddelen die we kennen en waarvan we zo genieten. Het leven van de mens is niet voor te stellen zonder honingbij maar desondanks wordt hun bestaan al jaren bedreigd. We moeten er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze beschermd en gezond blijven zodat ze hun belangrijke en fascinerende werk kunnen blijven doen.

Het bijenjaar kernt een zekere volgorde van handelen: in augustus en september begint de verzorging van het winterbroedsel. Door het opslaan van vet- en eiwit reserves leven de bijen langer en komen ze beter de winter door. Darren worden dan verdreven uit de kolonie. ( Darren zijn de mannetjes van de honingbijen. Ze worden geboren uit onbevruchte eitjes) In de periode van oktober tot en met februari  eten de bijen de opgeslagen honing, ze houden de koningin warm en voeden haar. Aan het einde van deze periode wordt er gezorgd voor de nakomelingen. Wanneer de temperatuur boven de 10 graden Celsius komt gaan de bijen op zoek naar stuifmeer. Hiervan worden dan de nakomelingen grootgebracht. In maart en april worden de winterbijen vervangen door de jonge zomerbijen. Als de bijen meer voedsel halen dan ze gebruiken gaan ze opslagruimtes creëren.  De imker kan dan beginnen met het oogsten van de honing. In mei en juli bereikt de ontwikkeling van het bijenvolk zijn hoogte punt. Er worden koninginnencellen gecreëerd en de gemeenschap splitst zich op in zogenaamde zwermen.

In Deuteronomium 26 vers 9 staat de tekst: “hij deed ons komen in dit oord; hij gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing.

De Europese unie heeft 2018 uitgeroepen tot jaar van de bijen en vraagt haar inwoners zich in te gaan zetten voor de bij. In Nederland is de actie “Nederland zoemt” gestart. Met deze actie wordt gezorgd voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Er wordt gekeken naar de inrichting van onze landbouw en groenvoorziening. We zullen moeten zorgen voor meer stuifmeel houdende planten en bloemen.

In ons eigen Friesland zijn we gestart met het project “Het bijenlint”. Het bijenlint is ruim 240 kilometer lang en verbindt de elf steden en de tussenliggende dorpen. Over de totale afstand wordt gezorgd voor meer biodiversiteit en zal de oorspronkelijke flora en fauna hersteld worden. Dit moet een blijvend project worden waar gemeenten, boeren en burgers zich ook toe aangetrokken worden. En wij, bewust van onze taak, vertegenwoordigers van een kerkgemeenschap ?? Wat kan het heerlijk zijn om hier ons steentje aan bij te dragen: Een land wat overvloeit van melk en honing!

 

Lenie Lap


Terug

  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl