> column.php?nr=46200&stuurdoor

Column


Ter inspiratie

Ter inspiratie


Soms loop je er met een grote boog omheen. Om de vluchtelingen en dichter bij huis, om de buurman die steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertelt, of om de buurvrouw die eenzaam is. Een bekende en ook menselijke reactie, soms wordt het je teveel! Maar wie zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap en ook met enige regelmaat luistert naar wat de Bijbel te zeggen heeft, weet zich geroepen solidair te zijn met de kwetsbare mens.
Het woord solidariteit komt niet letterlijk in de Bijbel voor, maar de boodschap die dit woord met zich meebrengt is in de Bijbel volop aanwezig. Het woord solidariteit komen we ook tegen in de interkerkelijke organisatie Solidaridad. In onze gemeente bekend als de organisatie achter Fair Trade. Solidariteit vraagt er om je gebonden te voelen met je medemens en daarvan de consequenties te dragen. Soms vraag je je af of christenen wel altijd zo voorop liepen wanneer er solidariteit van hen gevraagd werd. Of hield christenzijn een ander uitgangspunt in?
Vandaag de dag merk je rondom het christelijke geloof ongemak. Vroeger was het soms uit afkeer, tegenwoordig zijn veel mensen volstrekt onbekend met het geloof. Men weet zich vaak geen raad met wat geloven betekent, ook al ziet men dat het om meer gaat
dan wat er binnen die oude kerkelijke instituten gebeurt. Die starre vormen van godsdienst riepen en roepen nog steeds weerstand op. Maar dat geloof mensen ook vrijheid en kracht kan geven en dat dit geloof niet zonder solidariteit kan, gaat er bij veel
mensen niet in.

Wat zegt de Bijbel over solidariteit? Neem nu het verhaal over Adam en Eva, die de vruchten aten van de boom die God hun verboden had. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de mens die ongehoorzaam was aan God en zelf goddelijk probeerde te zijn.
Eigenlijk moet je dit verhaal anders zien. Hier gaat het over het verbreken van de menselijke solidariteit. Het draait om de vraag van God aan Adam en Eva: ‘Heb je soms gegeten van de boom, waarvan ik je verboden heb te eten?’ Dat is een retorische vraag,
omdat God, net als elke ouder, weet wat er is gebeurd. Die vraag wordt echter gesteld om te kijken hoe de mens zou reageren. En wat gebeurt er? Adam verraadt Eva: ‘Zij was het, zij liet me van de verboden vrucht eten!’ Zo doorbreekt hij de menselijke solidariteit
om zichzelf te redden.Dàt zou je als de grote fout van de mens kunnen zien. Adam had moeten zeggen: ‘Sorry, we hebben het fout gedaan. We hebben niet geluisterd, maar het is niet haar schuld. Het is mijn fout.’ Er is geen solidariteit tussen die twee. Heeft dat de relatie tussen God en mens verbroken? Bijbelverhalen vertellen ons dat we eeuwenlang niet in solidariteit leefden, totdat Jezus kwam, zijn leven getuigde van absolute solidariteit.

De grote fout is niet de ongehoorzaamheid, maar dat we er niet voor elkaar waren. En dat doen we in het westen nog steeds te weinig of helemaal niet, we zijn er niet altijd voor elkaar en we zijn er niet altijd voor de planeet. Gelukkig zijn er ook mensen die wel
werken vanuit solidariteit, die opkomen voor hun zwakke naasten. De Bijbel zegt immers: heb uw naaste lief als uzelf. Maar er is ook een groep die heeft besloten dat ze als enige recht heeft op een ruim inkomen, goed en verantwoord eten en passend 
onderwijs voor je kinderen. Hoe komt het dat een dergelijke verkeerde interpretatie van het christendom aanhangers heeft? Omdat zij het gebruiken als een individualistisch geloof: het gaat over mij en mijn verlossing. Wat is hieraan te doen? Wel als een mens zich een christen noemt moet men zich inzetten om een gemeenschap te vormen van solidariteit en hoop. Want het christelijke geloof zonder solidariteit en liefde is als een recept voor een taart waar je alle belangrijke en niet te missen ingrediënten uithaalt.

Majella Voorhans


Terug

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl