> column.php?nr=62761&stuurdoor

Column


ter inspiratie

Geestkracht
Wat altijd is geweest
het waaien van de Geest, het vuur van het begin
kan ook aan ons gebeuren.

Deze woorden vertolken de doorgaande werking van Geestkracht. Ze zijn een variatie op een lied van Huub Oosterhuis, dat hij de titel ‘lied van vandaag en morgen’ heeft gegeven. De explosie van licht, vuur en energie was geen eenmalig gebeuren, dat zo’n tweeduizend jaar geleden plaatsvond op het Pinkersterfeest in Jeruzalem. De ervaringen van mensen toen kunnen vandaag een inspiratiebron zijn om op zoek te gaan naar nieuwe wegen, die leiden naar een wereld waar mensen voor elkaar een menswaardig bestaan creëren.
Is dat wel een reële gedachte in de situatie waarin de wereld van nu verkeert? Er gaapt immers een diepe kloof tussen de beelden die we dagelijks voorbij zien komen en het visioen van een wereld van vrede en gerechtigheid. Met alle goede bedoelingen lijkt het niet te lukken verbindingen tot stand te brengen.
Misschien kan het oude Pinksterverhaal juist nu troost bieden en hoop aanwakkeren. Daarin gaat het immers om mensen die de duistere kanten van het bestaan van dichtbij hebben ervaren. Het hart van de mensen in de kring om Jezus was zo gesloten, dat eerst een zware steen weggerold moest worden, voordat het licht kon binnenstromen. En daarna hadden zij geruime tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Maar zij waren daarin niet alleen. Ze waren er voor elkaar en droegen elkaar als het ware door deze periode van wachten en uitzien naar heen. Zo brachten zij een beweging op gang, die zich daarna voortzette. De verhalen in het vervolg van het boek Handelingen getuigen ervan wat zich in mensen voltrekt als zij zich gewonnen geven aan Geestkracht.
De intensiteit waarmee deze kracht zich kan ontvouwen is niet verminderd. Het gebeurt nog iedere dag dat mensen zich laten raken door de veelkleurigheid en veelzijdigheid ervan. Een van de plekken waar Geestkracht zichtbaar wordt is waar mensen zich niet langer laten leiden door zwartwit denken, door een gevoel van ‘wij’ tegenover ‘zij’. Ze maken hun hart ruim en ontdekken dan de rijkdom in het anders zijn van de ander, in die andere cultuur, religie of levenswijze. Zij leren elkaar verstaan door verbindende taal.
De Geest is creatief als het gaat om haar manifestatie in ons bestaan. Zij beschikt over vele gaven, zoals liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof en zachtmoedigheid. Na het feest van Pinksteren gaan we de zomer tegemoet. Deze tijd biedt een goede gelegenheid om langer stil te staan bij de Geestesgaven en te verkennen wat zij betekenen in ons eigen leven. Durven wij ons mee te laten nemen door Geestkracht?

 
Wat altijd is geweest
het waaien van de Geest, het vuur van het begin
kan ook aan ons – vandaag – gebeuren.

Zien kunnen wij haar niet.
Of ja, misschien soms even, in een boog aan de hemel,
een vlinder op een bloem, de lach van een kind.
 
Nooit hoorden wij haar stem. Of ja, misschien toch wel, in de toppen van de bomen een klaterende waterval
het zingen van een lied.

Voelen kunnen wij haar.
Als we een vogel durven zijn,
door de wolken heen op golven licht.
Bezielde mensen
volstromend met haar levensadem.

Graag wens ik u een gezegende Pinkster- en zomertijd toe.
Jolanda Valk, pastor Doopsgezinde Gemeente Buitenpost


Terug

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl .