dore-dokkum > columns

Columns

Ter inspiratie
Ter inspiratie 
De hovenier – Pastor Ietsje de Boer
Lezen: Johannes 20: 1-18  
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.
  Lees meer >>
Ter inspiratie
Levend water – Pastor Ietsje de Boer
40 dagentijd
Lezingen: Johannes 4: 5 -26 ‘Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.’
Jezus is moe en vraagt aan de Samaritaanse vrouw om hem te drinken te geven. De onoverbrugbare tegenstelling tussen de Samaritanen en de joden doet haar in eerste instantie vragen…’Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen?’
Daar, bij de waterput, is de symbolische betekenis sterk aan wezig. Water betekent immers leven, maar daarnaast is de waterput in de bijbel vaak ook de plaats van ontmoeting en betekenis.
Het water wat daar geschonken wordt is anders dan de waterbron die in de oude teksten bedoeld worden. Daar staat de waterput symbool voor de wet, een eeuwige bron van leven. En toch wordt er geen water uit deze diepe put naar boven gehaald.
Want niet de stenen put is belangrijk, maar Jezus, de meest waardevolle put, de bron van levend water. Dit verhaal past ook prachtig in de 40 dagen tijd, vastentijd. Er is sprake van water en voedsel in dit bijbelgedeelte, maar niemand eet of drinkt. Het relativeren van eten en drinken wordt prachtig weergegeven door een simpele actie van de Samaritaanse vrouw: ze laat haar kruik staan.
Zo blijkt Jezus het levend water te zijn voor alle mensen.  Meditatieve tekst (Magreet Klokke) Een Samaritaanse vrouw 
gaat op het warmste moment van de dag
naar de bron om water te putten.
Iedereen mijdt de hitte,
ze gaat ervan uit dat ze niemand zal tegenkomen.
Dat wil ze ook niet,
de mensen zien haar toch niet staan.
Zij heeft een ander geloof
en bovendien is zij een vrouw met een verleden…
Maar dan ziet ze Jezus bij de bron. Lees meer >>
Ter inspiratie

Ter inspiratie
Fantasie
 
De fantasie is als een kind dat altijd bezig is
om van iets ouds weer iets nieuws te maken.
Ze gelooft nooit in het kwaad
En mikt altijd op het goede.
De fantasie boort nieuwe bronnen aan
waar de bodem allang lijkt uitgeput.
Ze zal nooit zeggen:
oorlog is er immers altijd geweest.
Ze blijft gespitst op vredeskansen.
Ze weet van de slang
maar wedt op de duif.
De fantasie is verliefd
op de goede afloop
en is altijd ontvankelijk
voor nieuwe invallen.
De liefde is haar oorsprong,
de hoop haar toekomst.
Fantasie schrijft niets of niemand af,
maar steekt haar omgeving aan
met  geluk en mededogen.
Ze houdt overal een belofte open, 
die haar door God is ingefluisterd:
Zie, ik maak alle dingen nieuw
begin er maar vast mee….   Lees meer >>

Ter inspiratie

Ter inspiratie
(Wietske Tinga)


De maand van gedenken, niet helemaal toevallig. Na de laatste najaarsstormen zijn de bladeren gevallen, op de akkers is het meeste werk gedaan, er komt verstilling in de natuur. Tijd voor inkeer, tijd om te gedenken. Tijd om stil te staan bij de eindigheid van het leven. Ook de laatste zondagen van het kerkelijk jaar vallen in november. Deze laatste zondagen worden de zondagen van de Voleinding genoemd. Daar zit – natuurlijk – het woord 'EINDE' in. En de lezingen in de kerk op deze zondagen gaan dan ook vaak over 'de laatste dingen' en wat Jezus daar over zei. Ernstige teksten vaak. Maar er zit ook het woordje 'vol' in.  Lees meer >>

Ter inspiratie

Op het heetst van de dag…
Genesis 18: 1-2 “De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.
Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag
hij even verderop drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe”
Als ik dit schrijf zitten we nog middenin een warme (zo niet hete…) zomer. Het is
vakantietijd, mensen trekken erop uit met caravans en campers. De campings in
Nederland zijn vol, maar ook over de grens zijn weer velen naar vakantiebestemmingen
gereisd. Het mag nu weer, corona strooit minder roet in het eten. Denkend aan
campings, tenten, en een stralende zon aan een wolkeloze blauwe hemel herinner ik mij
een verhaal in het Bijbelboek Genesis. . Lees meer >>

12
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl