> nieuws

Nieuws

 
3 augustus 2020

Nieuwsbrief DoRe

Nieuwsbrief DoRe Dokkum    30 juli 2020 

Verenigde Christelijke Gemeente Doopsgezind-Remonstrants te Dokkum

Beste mensen,

De afgelopen tijd heeft u wekelijks een speciale editie van ons Berichtenblad met een huisdienst van ons ontvangen. We konden wegens Corona/COVID-19 immers geen bijeenkomsten in ons kerkgebouw houden. Wel hebben we aangekondigd in Augustus de kerk weer voorzichtig open te willen stellen (de gedrukte huisdiensten vervallen dan). 
Vanuit de kerkenraad heeft een werkgroep (Janna, Lenie en namens de kerkenraad Wietske) zich verdiept in de voorwaarden om op een veilige manier bijeenkomsten te kunnen houden. Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland en tevens aanbevolen door de Remonstrantse Broederschap. 
De uitwerking hiervan voor onze kerk is nu beschreven in een gebruiksplan, wat zal worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. Het gebruiksplan zal in de kerk voor een ieder ter inzage liggen en wordt ook op onze website geplaatst. 

In deze nieuwsbrief vindt u de activiteiten die we in Augustus willen houden en daarbij een samenvatting van de maatregelen die we hebben moeten treffen. Onze persoonlijke ervaring is dat het eerst wel even slikken is om dit te lezen en het best onnatuurlijk overkomt hoe we ons in de kerk moeten gedragen. Zo hebben we nu vaste looproutes, wordt ons een zitplaats aangewezen en is er (helaas) nog geen koffiedrinken. Het is heel jammer dat het nu zo moet, maar als kerkenraad willen we graag onze verantwoordelijkheid kunnen dragen, ook voor het behoud van gezondheid van ons allen. Voorop staat dat wie zich niet fit voelt, of het nog niet aandurft in verband met de eigen gezondheid of van anderen in de naaste omgeving, vooral thuis moeten blijven. Iedereen draagt hierin verantwoordelijkheid voor zichzelf èn de ander!
Vooral de oudere leden van onze gemeente doen er goed aan hier zeer voorzichtig in te zijn. Mocht u toch niet kunnen komen, contact op een andere manier (even bellen of bezoek thuis) kan ook. Neem daarvoor contact op met de personen zoals opgenomen in ons Berichtenblad.

Ondanks deze serieuze boodschap zijn we als kerkenraad en werkgroep heel blij dat we weer iets kunnen gaan doen voor en met onze gemeente. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten (al blijft het op 1,5 meter afstand) bij een van de 2 muzikale bijeenkomsten op een zondagochtend of bij de expositie en orgelspel op zaterdagmiddag. Neem gerust contact op met een van de kerkenraadsleden als u hierover vragen of opmerkingen heeft. 

Namens de kerkenraad en de werkgroep, en met een zusterlijke groet,

Wietske

Activiteiten
Zaterdag 1 Augustus  14.00-17.00 uur    Expositie 75 jaar vrijheid en orgelspel (Jan)
Zondag  9 Augustus  10.00-11.00 uur    Muzikale ochtend: orgel (Piet) en dwarsfluit (Ilse)
Zaterdag 15 Augustus  14.00-17.00 uur    Expositie 75 jaar vrijheid en orgelspel
Zondag 23 Augustus  10.00-11.00 uur    Muzikale ochtend: orgel (Piet) en zang (Frederiek)
Zaterdag 29 Augustus  14.00-17.00 uur    Expositie 75 jaar vrijheid en orgelspel
Maatregelen voor het bezoek van (kerk)diensten of bijeenkomsten per 1-8-2020

In verband met de gestelde corona maatregelen verzoekt de kerkenraad van de Verenigde Christelijke Gemeente DoRe de gemeenteleden/ bezoekers kennis te nemen van, zich te houden aan onderstaande regels en aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers op te volgen.
Mochten er vragen zijn kunt u zich ten alle tijden richten tot de leden van de kerkenraad.

• U bent welkom wanneer er geen sprake is van verkoudheid en of andere ziekteverschijnselen van u of van iemand uit uw huishouden. U wordt dan dringend verzocht thuis te blijven.
• De diensten/bijeenkomsten gaan niet door wanneer het regent (dit in verband met de hogere vochtigheid in de kerk).
• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
• De anderhalve meter afstand wordt in stand gehouden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
• De garderobe wordt tot nadere orde niet gebruikt, u neemt uw jas mee de kerk in.
• Bij binnenkomst in de kerk volgt u de routing die u door de vrijwilliger wordt verteld.
• In de kerk krijgt u door een vrijwilliger een stoel of bankplaats toegewezen.
• Tot nadere orde mag er nog niet gezongen worden in ons kerkgebouw.
• Idem wordt er nog geen koffie/thee geschonken na de dienst/bijeenkomst.
• Na afloop van de dienst/bijeenkomst verlaten we de kerk op aanwijzingen van de vrijwilliger en handhaven we de 1,5 meter.

Afspraken en routing expositie

• U bent welkom wanneer er geen sprake is van verkoudheid en of andere ziekteverschijnselen van u of van iemand uit uw huishouden. U wordt dan dringend verzocht thuis te blijven 
• U komt binnen via de hoofdingang.
• In de hal staat een vrijwilliger die uitleg geeft over de regels en te volgen route.
• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
• U gaat kerk binnen via de garderobe, deze mag niet gebruikt worden.
• U volgt de in de kerk met pijlen aangegeven route.
• In de kerk zijn 2 vrijwilligers aanwezig om de bezoekers ten dienste te zijn en te zorgen dat de aangegeven route wordt gevolgd.
• Er wordt geen koffie en of thee geschonken.
• Bij gebruik van de WC moet gebruiker de WC en deurkruk ontsmetten.
• Bezoekers gaan via de hal bij de WC aan de zijkant van het gebouw weer naar buiten.

Iedereen houdt zich aan de 1,5 meter afstand regel.

Het gebruiksplan van DORE Dokkum ligt in de kerk ter inzage en is ook te vinden op de site van onze gemeente https://www.dore-dokkum.nl/

Eventuele op- en aanmerkingen ter verbetering graag naar:
Wietske Wiersma, wietskewiersma@hotmail.com


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl