> agenda

Agenda

 
14 juni 2021, 22:44 uur

Vierhonderd jaar Remonstranten in Dokkum (1621 -2021 )

Vierhonderd jaar Remonstranten in Dokkum (1621 - 2021)
Enkele jaren geleden ontdekte kerkhistoricus Derk Jansen tijdens zijn archiefonderzoek dat de Remonstranten uit Dokkum in 1621 (400 jaar geleden) voor het eerst van zich lieten horen. Hij overlegde met de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente in Dokkum en die was het met hem eens, dat aan zo’n belangrijke gebeurtenis aandacht moest worden besteed. Maar alweer een boek, het boek “Een revolutionaire kerk” was in 2018 uitgekomen, dat zag niemand zitten. De archiefcommissie (opgericht voor het onderzoek ter voorbereiding van het eerder genoemde boek) werd weer bijeen  geroepen en Piet de Haan werd aan de commissie toegevoegd. De heer De Haan is redacteur van “De Sneuper” (een populair historisch tijdschrift waarin artikelen over de geschiedenis van het noordoosten van Friesland (niet te verwarren met de gemeente Noardeast Fryslân) worden gepubliceerd. Piet de Haan kwam met het idee van een themanummer van “De Sneuper” over de Remonstranten in Dokkum. De andere redactieleden van “De Sneuper” vonden dat te veel eer voor de Remonstranten. Zij wilden het verbreden tot alle minderheidskerken (religieuze stromingen) in het noordoosten van Friesland na de Reformatie in de 16de, 17de en 18de eeuw.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om op het moment dat het tijdschrift uitkwam een feest in onze kerk te houden met gasten, toespraken, hapjes en drankjes en een historische stadswandeling. De nieuwe directeur van het museum wilde zelfs een tentoonstelling wijden aan deze gebeurtenis. Maar helaas toen kwam vorig jaar de corona met alle  beperkingen.  U zult begrijpen dat deze festiviteiten nu niet kunnen doorgaan. Deze maand is  “De Sneuper 142”,  het kerkennummer uitgekomen met daarin het artikel van Derk Jansen over de Remonstranten in Dokkum en van andere auteurs artikelen over de Doopsgezinden, de Collegianten, de Rooms Katholieken, de Joden in Noordoost Friesland en voor zover bekend over de locatie van hun (schuil)kerken. Het nummer telt 40 pagina’s. Verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.
De voorzitter van de redactie van “De Sneuper” en de heer Piet de Haan hebben op de stoep van de kerk aan de Legeweg 14 het themanummer: Kerken in de schaduw  aangeboden aan de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente. 
Als de pandemie het toelaat, dan zal de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente het 400 jarig jubileum van de Remonstranten in Dokkum later dit jaar alsnog op gepaste wijze vieren.       


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl