> agenda

Agenda

 
26 februari 2023, 15:00 uur

Ontmoeting met gevolgen

kerkgebouw Legeweg

Zondag 26 februari wordt het toneelstuk “ontmoeting met gevolgen” opgevoerd om 15.00 uur in
de Do/Re kerk, Legeweg 14 in Dokkum. Collecte na afloop en koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Het toneelstuk gaat, over twee vrouwen. De een is de vrouw van Menno Simons, Zij heet
Geertruydt Jansdochter Hoyer en is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is tijd om
dat - na al die eeuwen - te veranderen. Immers zij heeft ons vast wel het een en ander te vertellen
en misschien geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te denken.
De andere vrouw - een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt - heet Geerte de
Vries. Zij is voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar
werkzame leven. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en zij heeft Geertruydt “aangespoord”
om haar kant van de geschiedenis te vertellen.
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg
gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen,
het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de
gevolgen voor de toekomst.
Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd, in welke
omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de
Doopsgezinden. Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke
onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze
afscheid neemt van haar gemeente. Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets
van te merken?
In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) voor gelovigen de eerste
volwassendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment tijdens de Reformatie geeft aanleiding
om de komende tijd 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In de aanloop daar naartoe zal
ongetwijfeld op diverse plaatsen in Nederland en wereldwijd de reformator Menno Simons
centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen vast en zeker onder het stof vandaan worden
gehaald door vieringen en lezingen.
MENNO SIMONS
Menno wordt geboren in Witmarsum in Friesland in 1496 en overlijdt in Bad Oldesloe (Sleeswijk
Holstein Duitsland) in 1561. Menno wordt in Utrecht tot priester gewijd, wordt kapelaan in
Pingjum en later pastoor in Witmarsum. Tijdens de heftige Reformatie sluit hij zich aan bij de
Wederdopers. Een beweging van gelovigen die begint in Zwitserland en die zich via Duitsland naar
de Lage Landen verspreidt. Hij wordt daarmee de kerkhervormer voor de Nederlandse
Wederdopers, de latere Doopsgezinden. Bovendien is hij de naamgever van de Mennonites (in
Noord- en Zuid-Amerika en Canada) en Mennonieten in Europa en wereldwijd.

Collecte na afloop en koffie/thee en tijd voor ontmoeting.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl