> gemeente met elkaar > zusterkring

Berichten uit de Camphuysenkring

Zusterkring 90 jaar

Op donderdag 24 november heeft de zusterkring, genaamd Camphuysenkring, van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente in Dokkum haar 90 jarig bestaan gevierd. De kerkenraad trakteerde de zusters op een heerlijke broodmaaltijd.

 

De zusterkring werd in 1926 opgericht. Het doel was om de gemeente op meerdere manieren, maar zeker ook financieel te ondersteunen. De zusters waren nijvere handwerksters en tijdens het handwerken werd er voorgelezen. Om de twee jaar organiseerden zij een bazaar, waar zij hun producten verkochten. De opbrengst van die bazaars en later ook van de rommelmarkten werd gebruikt voor de aanschaf van duurdere apparatuur voor de kerk. Zo werd er een groot koffiezetapparaat (80 koppen) gekocht, dat nog in gebruik is.

 

In de zomer maakten de dames een uitstapje met een bus, Dan wilden ze van de dag profiteren. Zij vertrokken ’s morgens om 7 uur en ze kwamen pas om 10 uur ’s avonds terug. Zij pasten ook goed op elkaar. Als één van de zusters werd, dan kreeg ze bezoek.

 

In de loop van de tijd veranderde het karakter van de bijeenkomsten. Er wordt niet meer gehandwerkt. De gemiddelde leeftijd van de zusters is veel hoger. Er was afgelopen donderdagmiddag zelfs één zuster bij die nog ouder is dan de zusterkring. De zusters van nu komen voor de gezelligheid en willen graag voor donker thuis zijn. Af en toe wordt er een lezing gehouden. Soms zijn dat lezingen die interessant zijn voor de hele kerkgemeenschap. Dan worden alle leden, vrienden en belangstellenden van de kerk uitgenodigd.

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl