> historie > restauratie

Open dag heringebruikname kerk – 2 november 2013

Op 2 november jl hadden we de heropening van de kerk na de eerste fase van de restauratie. Wat is er allemaal gebeurd?

Het begon in mei met de toren. Deze moest aangepakt worden omdat er voortdurende lekkage was. Installatiebedrijf Haiko Kok heeft dit opgelost met advies van architect Broor Adema. Niet alleen zomaar nieuw lood maar constructief is er één en ander verbeterd.

Na deze klus kwam onze aannemer V.d. Werff in actie om daar, waar nodig, herstelwerkzaamheden uit te voeren. Zo bleek bijvoorbeeld een deel van het fronton (dit is de driehoekige versiering boven de gevel) vervangen te moeten worden. Nadat alles was hersteld kon schildersbedrijf Loonstra met de werkzaamheden beginnen. Het geheel is aan de buitenkant opnieuw in de verf gezet.

Na de bouwvakvakantie, op 19 augustus zijn we naar binnen gegaan. De kerk stond helemaal vol met steigers tot aan het gewelf waar wel 150 meter scheur in bleek te zitten. Alles is gestuukt en opnieuw gesausd. Daarna zijn de friezen hersteld. De scheuren in de friezen zijn verholpen met ingefreesde horizontale sleuven waarin roestvrijstalen staven zijn gelijmd die daarna zijn weggestuukt. De ornamenten zijn, waar nodig, bijgewerkt. De vloer is gerepareerd en de muurankers zijn hersteld en opnieuw opgelast.

In verband met de door de Provincie Fryslân verstrekte subsidie moest er een kleuronderzoek plaatsvinden. De opdracht van de Provincie was om in de geest van Romein tot een kleurkeuze te komen. Ook hierin heeft Broor Adema ons geholpen.
De neoclassicistische elementen zijn meer aangezet waardoor ze nu beter tot hun recht komen. De pilaren steunen op de lambrisering die wat donkerder van kleur is geworden waardoor het geheel wat een “smûkere” uitstraling krijgt. De zaal- en kerkenraadbanken waren vroeger donkerbruin gehout. Omdat dit een erg dure optie is, is gekozen voor de accentkleur taupe/leverkleur. Door deze kleur is het houtsnijwerk van de kerkenraadbanken veel levendiger en uitgesprokener geworden.

Op de vloer ligt sisal vloerbedekking, passend bij het monument en tevens refererend aan het verleden. Toen lagen er waarschijnlijk kokoslopers op een geverfde vloer.
Van het orgel en de preekstoel is qua kleur één geheel gemaakt. De preekstoel is op een bijzonder geslaagde manier, opnieuw gehout door Onno Loonstra.

Wie hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze restauratie?

Financieel:
- Eigen inbreng Gemeente o.a. door vele acties
- Nationaal Restauratiefonds (Rijkssubsidie)
- Provincie Fryslân (eenmalige provinciale subsidie)
- Kado 75 jaar schildersbedrijf Loonstra
Fondsen:
- Insinger stichting, Amersfoort
- Maatschappij van Welstand, Amersfoort
- Gravin van Bijlandt stichting, Den Haag
- Stichting Juckema Siderius, Leeuwarden
- Van Heloma stichting, St. Johannesga
- Meindersma Sijbenga stichting, Molenend
- Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch fonds, Den Haag
- Pr. Bernhard Cultuur fonds (Welcker fonds), Amsterdam
- M.C.d.H. fonds, Amsterdam


Uitvoering:
- Het geheel stond onder auspiciën van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland; dhr. Piet Weijer voerde de directie en namens de V.C.G. deed Paul Douma de begeleiding.
- Zeer waardevolle, gratis adviezen kregen wij van dhr. Broor Adema. Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.
- Zeer geholpen waren wij ook met de inzet van dhr. Pieter Lanting, die onze geluidsinstallatie en alles wat daarbij komt zodanig goed heeft aangesloten dat alles weer naar behoren werkt.
- Door de diverse gemeenteleden is het nodige werk verzet zoals het poetsen van de lampen en schoonmaken.
- De bedrijven die dit tot stand hebben gebracht zijn:
- Kok’s Installatiebedrijf Dokkum
- Bouwbedrijf v.d. Werff Dokkum
- Schildersbedrijf Loonstra Dokkum

Dankzij de inzet van velen staat onze kerk er weer fris en toekomstbestendig voor. Hopelijk een goede start voor een nieuwe fase in het lange bestaan van deze gemeente die al in 1798 opgericht werd.

Paul Douma

 
  Meer informatie     ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl