> gemeente met elkaar > certificaten

Certificaten regeling

De Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum (hierna te noemen VCGD) start een certificatenregeling ten behoeve van onderhoudsfonds van de kerk.

De VCGD  start in mei 2014met de uitgifte van certificaten ten behoeve van de onderhoud van de kerkelijke gebouwen aan de Legeweg te Dokkum. Doel hiervan is de benodigde middelen bijeen te krijgen om de huidige en toekomstige onderhouds- en renovatiekosten wat voor rekening van de VCGD  komt en de noodzakelijke inrichting te kunnen financieren.

De bedoeling is dat ieder die op welke manier dan ook VCGD een warm hart toedraagt de mogelijkheid wordt geboden middels certificaten van € 50,- per stuk de renovatie, onderhoud en inrichting van de kerkelijke gebouwen te ondersteunen.

Een certificaat is een renteloze lening van € 50,- van de geldverstrekker (certificaathouder) aan VCGD. Jaarlijks wordt 10% van het op deze wijze ontvangen totaalbedrag middels uitloting aan de certificaathouders terugbetaald. Een certificaathouder ontvangt dus minimaal na 1 jaar en maximaal na 10 jaar zijn/haar aan de VCGD geleende bedrag terug. Een uitgebreid reglement treft u aan op de website www.dore-dokkum.doopsgezind.nl en wordt samen met het certificaat aan alle certificaathouders verstrekt.

De komende maanden kunt u,  op welke wijze dan ook bij de VCGD  betrokken actief worden benaderd met de vraag of men hieraan wil deelnemen. Indien uw belangstelling nu reeds is gewekt  kunt u het bijgevoegde inschrijfformulier invullen en opsturen. Indien u een nadere toelichting wenst, kijkt u dan op onze website www.dore-dokkum.doopsgezind.nl  

De kerkenraad van de Verenigde Christelijke Gemeente Doopsgezind en Remonstrants te Dokkum hoopt op uw steun.

 

Te downloaden :  inschrijfformulier en regelement

Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl